Dúas publicacións históricas

Posted Maio 21st, 2016 by María

O portal Cultura Galega achéganos uns números emblemáticos do xornal A Nosa Terra na súas etapas agrarista e galeguista e da revista ourensán Nós, que podemos descargar en formato PDF:          Número 1 (1ª época) d’A Nosa Terra (4/8/1907) Número 1 (2ª época) d’A Nosa Terra (14/11/1916) Número 12 de Nós (25-08-1922) […]

Continue reading “Dúas publicacións históricas” »


A XERACIÓN NÓS

Posted Novembro 9th, 2012 by María

LITERATURA GALEGA (1900-1936) (presentación do profesor Román Landín):   A XERACIÓN NÓS (Introdución da profesora Carme Fernández Pérez-Sanjulián que se pode descargar en PDF)

Continue reading “A XERACIÓN NÓS” »


RAFAEL DIESTE

Posted Marzo 13th, 2011 by María

Rafael Dieste TEXTOS PARA COMENTAR: Dos arquivos do trasno, 1926 “Limiar” “Sobre da morte de Bieito” “A volta” (incorporado en edicións posteriores) “Historia dun xoguete” “O vello que quería ve-lo tren” (vídeo no que Xosé Neira Vilas le este relato) “O neno suicida” (incorporado en edicións posteriores) “Na morte de Estreliña” (incorporado en edicións posteriores) […]

Continue reading “RAFAEL DIESTE” »


VICENTE RISCO

Posted Marzo 13th, 2011 by María

PARA COMENTAR: Nós, os inadaptados (fragmentos), na revista Nós, nº 115, 1933 “Da medida das cousas” en Leria, 1965 “O lobo da xente” en Lar, 1925 Os europeos en Abrantes 1927

Continue reading “VICENTE RISCO” »


RAMÓN OTERO PEDRAYO

Posted Marzo 13th, 2011 by María

PARA COMENTAR: “Na clase”, in A Nosa Terra, nº 236, 1927

Continue reading “RAMÓN OTERO PEDRAYO” »


CASTELAO

Posted Febreiro 4th, 2011 by María

(Presentación do profesor Román Landín) PARA COMENTAR: Reflexións de Castelao Álbum Nós( (exposición, 1920; edición impresa, 1931) Cousas da vida (1925) Cousas (1926, 1929): “Cando eu era rapaz” “Dous vellos que tamén tiveron mocidade” “Unha rúa nun porto lonxano” “O pai de Migueliño” Álbum Galicia Mártir (1937) Os vellos non deben namorarse (representada en 1944, publicada […]

Continue reading “CASTELAO” »
Note: This is the end of the usable page. The image(s) below are preloaded for performance only.