LUÍS SEOANE

Posted Febreiro 4th, 2011 by María

Fundación Luís Seoane OBRAS: Homenaxe á torre de Hércules, 1944 Fardel de eisilado, 1952 “Building Castles in Spain” “A ponte de Brooklyn” A maior abondamento, 1972 “Celsa R.I. aforcouse en xulio do 74” “Basalo Gómez, emigrante, vive nun cano”

Continue reading “LUÍS SEOANE” »
Note: This is the end of the usable page. The image(s) below are preloaded for performance only.