MANUEL ANTONIO

Posted Febreiro 7th, 2011 by María

TEXTOS PARA COMENTAR: Manifesto !Máis Alá! de Manuel Antonio e Álvaro Cebreiro (1922) Foulas (escrito entre 1922-1925) “Excelsior” De catro a catro, 1928 (escrito entre 1925-1927) “Intencións” “Os cóbados no barandal” “Sós” “Navy Bar” Imaxe do pailebote Constantino Candeira, no que estivo embarcado o poeta Manuel Antonio.

Continue reading “MANUEL ANTONIO” »
Note: This is the end of the usable page. The image(s) below are preloaded for performance only.