CASTELAO

Posted Febreiro 4th, 2011 by María

(Presentación do profesor Román Landín) PARA COMENTAR: Reflexións de Castelao Álbum Nós( (exposición, 1920; edición impresa, 1931) Cousas da vida (1925) Cousas (1926, 1929): “Cando eu era rapaz” “Dous vellos que tamén tiveron mocidade” “Unha rúa nun porto lonxano” “O pai de Migueliño” Álbum Galicia Mártir (1937) Os vellos non deben namorarse (representada en 1944, publicada […]

Continue reading “CASTELAO” »
Note: This is the end of the usable page. The image(s) below are preloaded for performance only.