RAMÓN CABANILLAS

Posted Marzo 13th, 2011 by María

PARA COMENTAR: No desterro, 1913 “Sementador” Vento mareiro, 1915 “Himno de Acción Gallega” Da terra asoballada, 1917 “¡Meu carriño!” “¡En pé!” Da terra asoballada, 1926 “Sobredo” Na noite estrelecida, 1926 “A espada Escalibor” (fragmento) O Mariscal, 1926

Continue reading “RAMÓN CABANILLAS” »
Note: This is the end of the usable page. The image(s) below are preloaded for performance only.