Idade Media

Contexto histórico

Aspectos de interese para achegármonos a unha época tan afastada no tempo como imprescindible para comprendermos unha das etapas máis ricas da nosa literatura.

A literatura medieval galego-portuguesa

Os seguintes apartados conteñen a teoría que debes consultar antes de contestar o breve test do final.

  • PRESENTACIÓN INTRODUTORIA (Antes de pasar aos seguintes apartados, consulta as dúbidas que che xurdisen ao ver esta presentación)

Textos medievais

Textos para comentar o seu significado e as súas características formais máis salientables.
Note: This is the end of the usable page. The image(s) below are preloaded for performance only.