CARLOS CASARES

Posted Abril 18th, 2013 by María

Fundación Carlos Casares

Carlos Casares no Centro de Documentación da AELG

Carlos Casares na BVG

Galaxia Casares

 

DOCUMENTO AUDIOVISUAL:

No tren de Carlos Casares (2012)

TEXTOS PARA COMENTAR:

Vento Ferido (1967)

Á marxe (Textos xornalísticos publicados na Voz de Galicia que comezaran a aparecer de xeito esporádico a finais dos anos oitenta e que se fixeron diarios a mediados do 1992, recompilados por Galaxia ao pouco de falecer o autor)

 

 


Sorry. Comments are closed.
Note: This is the end of the usable page. The image(s) below are preloaded for performance only.