Cantigas profanas

Posted Outubro 24th, 2011 by María

TEORÍA SOBRE AS CANTIGAS PROFANAS:

(Presentación en PowerPoint de trafegandoronseis)

(Presentación en PowerPoint de trafegandoronseis)

(Presentación en PowerPoint de trafegandoronseis)

CANTIGAS PROFANAS PARA IDENTIFICAR O TIPO E COMENTAR O CONTIDO:

AFONSO X

AIRAS NUNEZ

MARTIN CODAX

MEENDINHO

PEDR’ AMIGO DE SEVILHA

 

FERRAMENTA DE CONSULTA:

DICIONARIO DE DICIONARIOS DO GALEGO MEDIEVAL


Sorry. Comments are closed.
Note: This is the end of the usable page. The image(s) below are preloaded for performance only.