Compostela e o camiño de Santiago

Posted Outubro 21st, 2011 by María

COMPOSTELA: PEREGRINACIÓN INICIÁTICA

Fragmento de Camiño de Santiago: a orixe (Jorge Algora, 2004)

O camiño de Compostela converterase nunha ruta iniciática, con numerosos ritos, lendas e tradicións. O clip, de produción galega, achéganos ás tradicións xacobeas e os ritos iniciáticos.

Fonte: Cliphistoria

COMPOSTELA: O CAMIÑO DE SANTIAGO E O COMERCIO

Outro fragmento de Camiño de Santiago: a orixe (Jorge Algora, 2004)

A consolidación do camiño de Santiago contribúe ao asentamento e repoboación no norte da Península, impulsando o comercio e o contacto cos reinos feudais europeos.

Fonte: Cliphistoria

CONSTRUCIÓN DUNHA CATEDRAL ROMÁNICA

Máis un fragmento de Camiño de Santiago: a orixe (Jorge Algora, 2004)

A construcción dunha catedral medieval era un traballo laborioso e complexo que involucraba a numerosos traballadores, baixo o mando do mestre canteiro. Un dos mais famosos foi o Mestre Mateo.

Fonte: Cliphistoria

MOSTEIROS BENEDICTINOS

Fragmento de Camiño de Santiago: a orixe (Jorge Algora, 2004)

Os antigos eremitas do século IV transformaranse nos poderosos mosteiros medievais do século XII. Os monxes bieitos serán decisivos na expansión do culto xacobeo ao longo do camiño de Santiago

Fonte: Cliphistoria

O GRAN SEÑOR FEUDAL DE COMPOSTELA: XELMÍREZ

Historias de Galicia (X.M. Vega, 2007).

O bispo Diego Xelmirez (1059-1139) é un exemplo perfecto do poderío da Igrexa na Idade Media. Neste clip resúmese o periplo vital do bispo compostelán e a súa infuenza.

Fonte: Cliphistoria


Sorry. Comments are closed.
Note: This is the end of the usable page. The image(s) below are preloaded for performance only.