X. M. ÁLVAREZ CÁCCAMO

Posted Maio 2nd, 2011 by María

Xosé María Álvarez Cáccamo no Centro de Documentación da AELG

Xosé María Álvarez Cáccamo na BVG

Xosé María Álvarez Cáccamo en Praza das Letras

Xosé María Álvarez Cáccamo na Galipedia

POEMAS PARA COMENTAR:

Praia das furnas, 1983

O lume branco, 1991

De mañá que medo (Tristura e paixón en Compostela), 1993

Colección de espellos, 1994

Os cadernos da ira, 1999

Vocabulario das orixes, 2000

Antoloxías on-line:

  • Escolma (selección feita polo autor para a AELG)

Sorry. Comments are closed.
Note: This is the end of the usable page. The image(s) below are preloaded for performance only.