A CANCIÓN PROTESTA

Posted Febreiro 10th, 2011 by María

Voces Ceibes

ACTIVIDADES:

Quen eran Voces Ceibes?

Redacta un texto sobre o legado da canción protesta.

Comenta as seguintes cancións:

Canción protesta noutras linguas

CANCIÓNS PARA COMENTAR:


Sorry. Comments are closed.
Note: This is the end of the usable page. The image(s) below are preloaded for performance only.