ÁLVARO CUNQUEIRO (PROSA)

Posted Febreiro 8th, 2011 by María

Álvaro Cunqueiro na BVG

Álvaro Cunqueiro na AELG

Álvaro Cunqueiro en Praza das Letras

Álvaro Cunqueiro na Galipedia

ROTEIROS:

Cunqueiro nas Terras de Miranda (Roteiro que explora as orixes do imaxinario de Cunqueiro en Mondoñedo e Meira)

Cunqueiro en Vigo (Roteiro que nos leva a coñecer máis sobre a vida social e profesional do escritor en Vigo)

DOCUMENTOS AUDIOVISUAIS:

Entrevista a Álvaro Cunqueiro na TVE (1978) (en castelán)

El incierto señor Cunqueiro (2010) (Documental dirixido por Antón Reixa con guión de Miguel-Anxo Murado)

TEXTOS PARA COMENTAR:

Merlín e familia, 1955

Exposición Merlín e familia

  • “A selva de Esmelle”:
  1. “Quizaves millor que decila fora pintala” (texto e vídeo)
  2. “Eu dormía no faiado”
  3. “Ás vegadas, por facer festa” (texto e vídeo)

Se o vello Simbad volvese ás illas…, 1961


Sorry. Comments are closed.
Note: This is the end of the usable page. The image(s) below are preloaded for performance only.