AS VANGARDAS EN GALICIA

Posted Febreiro 7th, 2011 by María

DOCUMENTOS PARA CONSULTAR SOBRE AS VANGARDAS EN GALICIA:

As vangardas (As vangardas poéticas galegas do primeiro terzo do século XX) (Unidade didáctica da profesora Pilar Ponte)

As vangardas galegas (Presentación feita por Lourenzo)

Neotrobadorismo

García Lorca e Galicia

AS VANGARDAS DESPOIS DAS VANGARDAS

CALIGRAMAS

TEXTOS DADAÍSTAS E CADÁVERES EXQUISITOS:

Ambos os dous textos confeccionáronse seguindo a receita para facer un poema dadaísta de Tristan Tzara e a técnica do cadáver exquisito, no Obradoiro de Creación Poética Vangardista do CPI don Aurelio de Cuntis.

Poemas obtidos no recital poético-musical de María Lado e Lucía Aldao “Moita poesía, pouca diversión”.

TEXTOS NEOTROBADORESCOS


Sorry. Comments are closed.
Note: This is the end of the usable page. The image(s) below are preloaded for performance only.