AS VANGARDAS EN EUROPA

Posted Febreiro 7th, 2011 by María

DOCUMENTOS SOBRE AS VANGARDAS EUROPEAS:

AS VANGARDAS ARTÍSTICAS (Presentación introdutoria ás principais correntes vangardistas europeas realizada por Lourenço Álvarez Ruiz)

AS VANGARDAS NAS ARTES PLÁSTICAS:

MÚSICA DE VANGARDA:

CINE DE VANGARDA:

MANIFESTACIÓNS LITERARIAS DAS VANGARDAS EUROPEAS:

Futurismo

Cubismo

Dadaísmo

Surrealismo

Creacionismo


Sorry. Comments are closed.
Note: This is the end of the usable page. The image(s) below are preloaded for performance only.