ÁLVARO CUNQUEIRO (POESÍA VANGARDISTA)

Posted Febreiro 7th, 2011 by María

Álvaro Cunqueiro nos seus anos de universitario en Santiago

POEMAS PARA COMENTAR:

Mar ao norde, 1932

Poemas do si e non, 1933:

Cantiga nova que se chama riveira, 1933:

Dona do corpo delgado, 1950:

Outros:


Sorry. Comments are closed.
Note: This is the end of the usable page. The image(s) below are preloaded for performance only.