CASTELAO

Posted Febreiro 4th, 2011 by María

(Presentación do profesor Román Landín)

PARA COMENTAR:

Reflexións de Castelao

Álbum Nós( (exposición, 1920; edición impresa, 1931)

Cousas da vida (1925)

Cousas (1926, 1929):

Álbum Galicia Mártir (1937)

Os vellos non deben namorarse (representada en 1944, publicada en 1953)

Sempre en Galiza (Bos Aires, 1944)

CASTELAO DESPOIS DE CASTELAO:

Consigna enviada aos xornais pola Dirección General de Prensa o día seguinte á morte de Castelao (08/01/1950).

Traslado a Galicia dos restos de Castelao (1984)


Sorry. Comments are closed.
Note: This is the end of the usable page. The image(s) below are preloaded for performance only.